Bruno Schulz

 

[Drohobiča12.07.1892 – Drohobiča19.11.1942]

 

 illustrazioni per

 

Xięga Bałwochwalcza

 

Le Livre idolâtre / Das Götzenbuch / The Booke of idolatry

 
 

I° Progetto di copertina

 
 

I° Progetto di frontespizio

 
 

Autoportret z dedykacją, 1920 ca

 

   
     
     
     
 

 

ODWIECZNA BAŚŃ 16,8 × 12,2 cm

     
     
 

 

ODWIECZNA BAŚŃ (Ideał) 18 × 11,5 cm

     
     
 

 

INFANTKA I JEJ KARŁY 18 × 13 cm

     
     

JEJ GARDEROBIANA W LOŻY UNDULI 12 × 16 cm

     
     

UNDULA, ODWIECZNY IDEAŁ 10,3 × 15,3 cm

     
     

UNDULA U ARTYSTÓW  10 × 15 cm

  \  
     

UNDULA IDZIE W NOC 11,6 × 8,4 cm

     
     

UNDULA IDZIE W NOC 11,6 × 8,4 cm

     
     

II° Progetto di copertina

     

 

II° Progetto di frontespizio