Bruno Schulz

 

[Drohobiča12.07.1892 – Drohobiča19.11.1942]

 

 illustrazioni

     
     

BACHANALIA, 1920

     
 

Spotkanie chasydów z kobietami, 1920

     
     

Kompozycja kubizująca, lata dwudzieste,1922

     
     

 

 

   
     
     
     

Szkic ilustracji do opowiadania Dodo , 1930.  15 × 16.5 cm

     
     

 
     
     

przymiarka u krawca], 1930

     
     

 
     
     

 
     
     

 
  \