:
:
SIBYLLE  RUPPERT
  :  
  8 illustrazioni e concezione grafica di copertina per  
  :  
  Die Philosophie im Boudoir  
  :  
 

  Münich, Rogner und Bernhard Verlag, 1972. 364 p. ;25x14 cm.Traduzione di Rolf e Hedda Soellner.

 
  :  
  :  
       
  :  
  :  
  :  
   
  :  
  :  
   
  :  
  :  
   
  :  
  :  
:
:
:
:
:
:
:
: